Budapesti Asztalitenisz Szövetség
 
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
 
*** BPATSZ. Eseménynaptár *** Nincs esemény

Üdvözlünk a Budapesti Asztalitenisz Szövetség oldalán!

E-mail címünk: -Email-
Csapatbajnoksággal kapcsolatos ügyintézés: -Email-

A Budapesti Asztalitenisz Szövetség 2015. évi beszámoló közgyűlése

 2016. ápr. 21.
MEGHÍVÓ A BUDAPESTI ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG 2015. évi beszámoló közgyűlésére

A közgyűlés helye: Budapesti Szövetségek Székháza
1053. Budapest, Curia u. 3. földszinti tanácsterem

Ideje: 2016. május 25. 17.30 óra

Napirend:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Az elnökség és a bizottságok beszámolója
3. Jelentés a 2015. évi gazdálkodásról
a. pénzügyi beszámoló (mérleg, eredmény levezetés, közhasznúsági jelentés, szöveges beszámoló, költségfelosztás)
b. Felügyelő bizottság jelentése
4. A 2016. évi költségvetés jóváhagyása

A közgyűlésen minden sportegyesületet, klubot, sportkört, ill. szakosztályt egy fő szavazati joggal rendelkező tag képviselhet.
A képviseleti jogosultságot az egyesület elnöke által aláírt és lepecsételt meghatalmazás bemutatásával kell igazolni – mely a jelen meghívó mellékletét képezi.
A közgyűlésen a küldöttek a „MEGHATALMAZÁS” felmutatásával vehetnek részt, illetve szavazhatnak.
Kérjük, hogy képviselőjük nevét, valamint a javaslatok beterjesztését, ismertetését emailen (-Email-) 2016. május 11-ig közöljék.
Ha a jelenlévő taglétszám nem határozatképes (50% + 1 fő alatti), a megismételt közgyűlés időpontja 2016. május 25. 18 óra.
A megismételt rendkívüli közgyűlés a meghirdetett napirendi pontban döntésre jogosult és határozatképes, függetlenül a jelenlévők számától.

Budapest, 2016. április 21.
BPATSZ elnöksége

Meghívó a közgyűlésre: Meghívó
Megbízólevél: Meghatalmazás

A közgyűlés írásos anyagát a Szövetség tag egyesületeinek megküldjük.